ยงฟง แมชชีนเนอรี่ จำกัด สินค้า
ค้นหาสินค้า:
No.7 เครื่องออกยาง (แบบสกรูเดียว)
No.20 เครื่องผสมยาง แบบเปิด (สำหรับใช้ในห้องทดสอบ)
No.30 เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบ
เพื่อประหยัดพลัง
ได้เป็นอย่างดี
No.31 รับออกแบบและ
ซ่อมเครื่องจักร
อุตสาหกรรมยางทุกรุ่น
No.32 รับซื้อเครื่องจักร
อุตสาหกรรมยางมือ2
          โรตารี่จอย    ROTARY JOINT
          TW (water)

Service Conditions
Fluid
:
Water
 
:
Cooling
Max Pressure
:
Air
Max Temperature
:
10 Kg / cm2
Max speed
:
100°C
   
500 rpm

 

Specifications
T = Threaded type Rotor
W= Water
 
A 356
 
Q = flange Type Rotor
S = Single
RH = Right Thread
D = Double
LH = Left Thread
 

Single Type

Double Type

 

size : 1/4" ?, 3/8" ?, 1/2" ?, 3/4"?, 1"? ,1 1/4"?, 1 1/2"? ,2"?
           THW (Hot water)

Service Conditions
Fluid
:
Hot Water
Max Pressure
:
10 kg / cm2
Max Temperature
:
130°C
Max Speed
:
1700 rpm

 

Specifications
FCO-45
T = Threaded Type Rotor
W = Hot Water
Q = Flange Type Rotor
S = Single
RH = Right Thread
D = Double
LH = Left Thread

Single Type

Double Type

 

size : 1/2" ?, 3/4" ?, 1" ?, 1 1/4"?, 1 1/2 "? , 2"?, 2 1/2"? ,3"?
          TZ steam (Hot water)

Service Conditions
Fluid
:
Steam
   
Hot Water
Max Pressure
   
Max Temperature
:
10 kg / cm2
Max Speed
:
160°C
   
500 rpm
 

 

Specifications
Z = Hot Water
T = Threaded Type Rotor - A 356
 
Q = Flange Type Rotor
S = Single
RH = Right Thread
D = Double
LH = Left Thread
 

Single Type

Double Type

 

size : 1/2" ?, 3/4" ?, 1" ?, 1 1/4"?, 1 1/2 "? , 2"?
          TS steam

Service Conditions
Fluid
:
Steam
   
Hot Oil
Max Pressure
:
20 kg / cm2
Max Temperature
:
250°C
Max Speed
:
500 rpm
     

 

Specifications
S = Steam
T = Threaded Type Rotor A 356
: FCD-45
 
O = Hot Oil
Q = Flange Type Rotor
S = Single
RH = Right Thread
D = Double
LH = Left Thread
 

Single Type

Double Type

 

size : 1/2" ?, 3/4" ?, 1" ?, 1 1/4"?, 1 1/2 "? , 2"?
          THO Hot Oil

Service Conditions
Fluid
:
Hot Oil
   
Steam
Max Pressure
:
17 kg / cm2
Max Temperature
:
280°C
Max Speed
:
200 rpm
     

 

Specifications
O = Hot Oil
T = Threaded Type Rotor A 356
: FCD-45
 
S = Single
Q = Flange Type Rotor
D = Double
RH = Right Thread
 
LH = Left Thread
 

Single Type

Double Type

 

size : 3/4" ?, 1 " ? 1 1/4" ? , 1 1/2" ?
          TS Hot Oil & Hot Water & Steam

Service Conditions
Fluid
:
Hot Oil
   
Hot water
   
Steam
Max Pressure
 
17~35 kg / cm2
Max Temperature
:
280°C
Max Speed
:
100 rpm
     

 

Specifications
: FCD-45
O = Hot Oil
 
Z = Flange Type Rotor
 
S = Steam
 
D = Double
 
FX = Fixed Internal Pipe
 
F = Flange Rotor, Inlet & Outlet

Double Type

Double Type

 

size : 2"?
size : 2"?
          TSA

TSA TYPE

TSD TYPE

 

size : 1/2" ?, 3/4" ?, 1"?, 1 1/4"? . 1 1/2" ?, 2"?, 2 1/2"?,
size : 3/4"?, 1"?, 1 1/4"?, 1 1/2"?,

38/5 Moo 1 Leab-Klong Muenprarom Rd., Nadee,Muang, Samutsakorn 74000.Thailand

Tel:+66 34 854716 to 7,+66 34 466282 to 3 Fax:+66 34 854718, +66 34 466345

http://www.yongfongthai.com/      E-mail:yfmsales@gmail.com

 Design by  fristweb.net